Apartmány ke krátkodobému pronájmu v Praze
E-apartment Prague
+420 603 99 1234
Prohlášení o ochraně soukromí


Cílem GDPR je chránit digitální práva občanů EU. V souladu s nařízením GDPR, které vstoupilo v platnost 25.5. 2018 Vás informujeme o zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s webovými stránkami, které provozujeme.
Vezměte prosím na vědomí, že pokud s tímto prohlášením o ochraně soukromí nesouhlasíte, nemůžete bohužel našich služeb využívat. Pokud s prohlášením souhlasíte, můžete si naším prostřednictvím rezervovat své služby cestovního ruchu.


Odpovědnost za zpracovávání osobních údajů na našich webových stránkách

Za zpracovávání a uchovávání vašich osobních údajů na webových stránkách je odpovědný provozovatel těchto stránek. V současné době je to majitel těchto webových stránek.
Kontaktní údaje zodpovědné osoby pro ochranu osobních údajů:
David Bouček, se sídlem K Havlínu 720, Praha 5, 156 00, Česká Republika.
Tel. 00420 603 99 1234
email:
info@e-apartment-prague.com

www
www.e-apartment-prague

 

Typ, účel a využití shromažďovaných osobních údajů

Ochrana vašeho soukromí je pro nás velmi důležitá. Pokud v rámci naší nabídky shromažďujeme, zpracováváme nebo využíváme Vaše osobní údaje, činíme tak v souladu s platnými českými a evropskými zákony o ochraně osobních údajů.
Jedná se o základní údaje, jakou jsou Vaše jméno a příjmení, datum a místo pobytu, kontaktní údaje, telefonní spojení, emailová adresa a vaše platební údaje.
Díky těmto základním údajům, můžeme vytvářet a spravovat Vaše rezervaci služeb turistického ruchu, o které máte zájem a pro případné marketingové aktivity.

 

Sdílení Vašich osobní údajů s třetími stranami

Do služeb, které poskytujeme, jsou z různých důvodů a různými způsoby zakomponovány také třetí strany. Hlavním důvodem je sdílení Vašich osobních údajů, relevantních pro vámi poptávané služby cestovního ruchu s poskytovatelem služeb cestovního ruchu za účelem dokončení Vaší rezervace služeb. K těmto třetím stranám, které mají přístup k části vašich osobních údajů a které jsou nezbytné Vámi poptávaných služeb cestovního ruchu, patří naši obchodní partneři (majitelé či provozovatelé služeb cestovního ruchu), finanční instituce (provozovatel platební brány, bankovní instituce) a příslušné orgány státní správy.

 

Bezpečnostní postupy pro uchovávání dat za účelem zabezpečení osobních údajů

Máme nastaveny vhodné a odpovídající procesy tak, abychom zamezili neautorizovanému přístupu k osobním údajům, které zpracováváme a jejich potenciálnímu zneužití.
Vaše osobní údaje jsou posílány výhradně pouze přes zabezpečené rozhraní našich webových stránek https://....
Při uchovávání Vašich osobních údajů, používáme potřebné obchodní systémy a procedury. Využíváme také technická / bezpečnostní a fyzická omezení pro přístup k osobním údajům. Přístup k osobním údajům má pouze autorizovaný personál, který s daty pracuje.
Vaše osobní údaje budeme uchovávat tak dlouho, dokud to bude nutné pro poskytování služeb pro Vás, využívání našich služeb Vámi, pro vyhovění platným zákonům, pro řešení sporů s kteroukoli stranou a pro další účely, které umožňují naše podnikání.
Všechny osobní údaje, které uchováváme, podléhají tomuto prohlášení o ochraně soukromí. Pokud máte otázky o uchovávání určitých typů vašich osobních údajů, které zpracováváme nebo pokud si chcete zkontrolovat si osobní údaje, které máme o Vás uloženy, kontaktujte nás pomocí kontaktních údajů uvedených na začátku.

E-APARTMENT-PRAGUE


Logo